Ośrodek dyspozycyjny

Jednostopniowe ośrodki dyspozycyjne są bardzo złożone, gdyż w jednym miejscu skupiają wszystkie urządzenia sygnalizacji, kontroli i sterowania. Są one kosztowne i uciążliwe w eksploatacji. Tańsze i łatwiejsze w eksploatacji są dwustopniowe ośrodki dyspozycyjne, toteż stosowane są chętniej.

Read the rest of this entry »

Pompownie przenośne i przewoźne

Pompownie przenośne i przewoźne, podobnie jak pompownie pływające, znajdują zastosowanie jako pompownie okresowo pracujące przy rzekach, w których występują duże wahania stanów wody, oraz jako pompownie nawadniające lub zraszające grunty uprawne i łąki. Zasadniczą ich zaletą jest możliwość zmiany położenia i bardzo niski koszt budowy w porównaniu z kosztem budowy pompowni stacjonarnych.

Read the rest of this entry »

Pompownia z oddzielnym zbiornikiem dolny

Małe pompownie o przekroju prostokątnym (rys. 5-51) budowane są W miejscach o niskim poziomie wód gruntowych. Umożliwiają one dogodniejsze rozmieszczenie zespołów pompowych i prowadzenie przewodów. 2 – pompy do ścieków, 3 – pompy do usuwania wody z pompowni, 4 – pompy próżniowe, 5 – kraty z mechanicznymi urządzeniami do zgarniania skratek, $ – rozdrabniarka, 7 – pompownia wody czystej dla potrzeb własnych, 8 – przewód wodociągowy, 9 – zawory zasuwowe o napędzie elektrycznym. 20 – suwnica. Tl. TŻ – szyny jezdne dla wciągników

Read the rest of this entry »

Moment oporu pompy

Po osiągnięciu ustalonej szybkości obrotowej, np. nominalnej, prędkość kątowa jest stała (w = const), zatem przyśpieszenie kątowe maleje do zera a moment napędowy silnika odpowiadający ustalonemu momentowi, np. nominalnemu, zrównuje się z momentem oporu pompy.

Read the rest of this entry »

Mikrosita

Mikrosito działa w sposób ciągły. Woda oczyszczana dopływa z koryta 6 do przewodu służącego równocześnie za nieruchomy wał 2, na którym obraca się bęben. Przez otwory w rurowym wale woda wypływa do wewnętrznej przestrzeni bębna, skąd przepływa przez mikrosiatki do komory. Woda oczyszczona wypływa z komory przez otwory 11 do koryta zbiorczego 7 a następnie do dalszych urządzeń oczyszczających lub gromadzących tę wodę. Zatrzymywane na zewnętrznych powierzchniach mi- krosiatek zanieczyszczenia tworzące cienką błonę dostają się dzięki obrotowi bębna pod strumień wody płuczącej, zostają usunięte z siatki do koryta a następnie do wnętrza osi rurowej, którą odpływają wraz z wodą płuczącą do kanału rurociągiem 10.

Read the rest of this entry »

Kraty do wody oczyszczane mechanicznie

Przed pompownią wody powierzchniowej o dużej ilości zanieczyszczeń pływających umieszcza się kraty oczyszczane mechanicznie. Jedna z konstrukcji tego typu przedstawiona jest na rys. 3-3.

Read the rest of this entry »

Pompownie melioracyjne

W przeciwieństwie do pompowni kopalnianych, pompownie melioracyjne mają przy różnej wydajności, wahającej się od 1 1/sek do 400 nP/sek, stosunkowo małą wysokość podnoszenia (1 -=-70 m).

Read the rest of this entry »

Typy pomp cz. II

Pompy PŁS – odśrodkowe, jednostopniowe, poziome z dwustronnym dopływem, przeznaczone do wody o temperaturze poniżej 40°C, zawierającej niewiele zanieczyszczeń mechanicznych. Wydajność ich waha się w granicach 780-1-1500 m3/h, wysokość podnoszenia – 15,5-38 m HsO. Stosowane są w pompowniach komunalnych i przemysłowych głównie w górnictwie.

Read the rest of this entry »

Obsługa i konserwacja pompowni cz. II

Naprawę główną pompy wirowej dokonuje się co 3-b4 lata ruchu pompy. Polega ona na zupełnej rozbiórce pompy i rurociągów, dokładnych oględzinach i wymianie zużytych części takich, jak wały, wirniki, kierownice, pierścienie uszczelniające, tarcze odciążające, oraz wyważeniu części wirujących, złożeniu, badaniu i pomiarach.

Read the rest of this entry »

Rozdrabniarki przepływowe

Rozdrabniarki młotkowe i nożowe nie stykają się z przepływającymi .ściekami, ponieważ umieszczone są ponad poziomem ścieków, natomiast rozdrabniarki przepływowe pracują zanurzone w ściekach.

Read the rest of this entry »