Automatyzacja napędów

Sterowanie silników wymaga wykonania szeregu następujących zasadniczych czynności: prawidłowego połączenia silnika z siecią, prawidłowego przeprowadzenia rozruchu od stanu spoczynku do ustalonej szybkości obrotowej, ograniczenia natężenia prądu w obwodach silnika do granic dopuszczalnych i planowego lub awaryjnego zatrzymania silnika

Silniki asynchroniczne zwarte malej i średniej mocy uruchamia się przez bezpośrednie włączenie stojana do sieci. Na rys. 4-25 przedstawiony jest schemat układu zdalnego jednokierunkowego sterowania silnika zwartego za pomocą przycisków.

Układ składa się z przycisków Z i W jako członu rozkazodawczego oraz stycznika samoczynnego, w którym cewka SL jest wzmacniaczem, zaś styki główne stycznika SL członem wykonawczym.

Naciśnięcie przycisku Z zamyka obwód T-2-1-S, wskutek czego cewka stycznika liniowego SL otrzymuje napięcie i stycznik SL włącza stykami głównymi silnik, zaś stykami pomocniczymi bocznikuje przycisk Z i dalsze przyciskanie przycisku Z jest zbyteczne. Naciśnięcie przycisku W przerywa zasilanie cewki stycznika SL i odłącza silnik od sieci. Silnik zabezpieczony jest od przeciążeń przekaźnikami cieplnymi PT, włączonymi do dwóch faz stojana. Ponowne włączenie silnika po zadziałaniu przekaźnika cieplnego jest możliwe tylko wtedy, jeżeli zostanie naciśnięty specjalny przycisk przywracający położenie wyjściowe styków przekaźników PT, Na przycisk specjalny należy nacisnąć po upływie pewnego czasu od momentu zadziałania przekaźnika w celu umożliwienia jego ostygnięcia. Od zaniku napięcia silnik zabezpieczony jest przez sam stycznik, który przy zaniku lub znacznym obniżeniu się napięcia w sieci wyłącza silnik. Równocześnie wyłączają się styki pomocnicze SL bocznikujące przycisk Z, tak że przy ponownym pojawieniu się napięcia, w celu uruchomienia silnika należy nacisnąć przycisk Z. Zabezpieczenie przed ewentualnym zwarciem stanowią bezpieczniki.

Leave a Reply