Badania techniczne zbiorników i ich elementów w zakładach

– 3.1.1. B a d a n i a techniczne gotowych zbiorników i ich elementów w zakładach wytwórczych lub naprawczych przeprowadza zakładowa kontrola techniczna

– 8.1.2. Badanie budowy polega na:

– a) sprawdzeniu, czy zbiornik lub jego element został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją.

– b) wykonaniu rewizji wewnętrznej w celu stwierdzenia stanu ścianek,

– c) przeprowadzeniu badania złączj’.

– 3.2. Badanie złączy spawanych

– 8.2.1. Wymagania ogólne

– 3.2.1.1. Złącza spawane zbiorników i ich elementów powinny być poddane badaniom polegającym na:

– a) oględzinach zewnętrznych,

– b) próbach mechanicznych,

– c) badaniach metalograficznych,

– d) badaniach radiograficznych lub innych uznanych przez organy dozoru technicznego za równorzędne,

– e) innych specjalnych badaniach przewidzianych przez projektanta, wytwórcę lub organy dozoru technicznego.

– 3.5. Próba ciśnieniowa

– 8.5.1. Gotowe zbiorniki poddaje się próbom ciśnieniowym wykonywanym jako próby hydrauliczne, a w przypadkach wymienionych w pkt. 8.5.7 jako pneumatyczne.

– 8.5.2. Próba ciśnieniowa ma na celu kontrolę szczelności zbiornika.

– 8.5.3. Wysokość ciśnienia próby hydraulicznej lub zastępującej ją pneumatycznej przyjmuje się według tabeli 11.

Jeżeli ścianki zbiornika są zbudowane z elementów lanych i z elementów nielanych (np. kutych lub walcowanych), to próbę hydrauliczną takiego zbiornika należy przeprowadzać tak, jakby ścianki le składały się tylko z elementów nielanych.

Oddzielnie powinna być przed tym przeprowadzana próba hydrauliczna na przepisowe ciśnienie próbne elementów lanych, których kształt pozwala na jej przeprowadzenie.

Leave a Reply