Archive for the ‘Pompy’ Category

Firma budowlana a systemy wentylacyjne

Prowadzę firmę budowlaną już od wielu lat i w ten biznes planuję wprowadzić również moich dwóch synów, którzy co wakacje gdy mają przerwę od zajęć szkolnych pomagają mi w pracy i muszę powiedzieć, że radzą sobie całkiem nieźle i widzę w nich spory potencjał na to by zostali co najmniej tak dobrym fachowcem jak ich własny ojciec, czyli ja. Systemy wentylacyjne to coś co od niedawna pojawiło się w mojej ofercie i muszę przyznać, że przy niewielkim nakładzie pracy można na nich zarobić niemałą sumkę pieniędzy. Jednak trzeba Read the rest of this entry »

Przewody wodociągowe

Po wykonaniu przewodu wewnątrz i zewnątrz pompowni należy zbadać jego szczelność. W tym celu na zewnątrz pompowni zasypuje się rurociąg ziemią na wysokość co najmniej połowy jego średnicy i dokładnie ubija ziemią z boków rur u ich podłoża, pozostawiając odsłonięte złącza i swobodny dostęp do nich. Po napełnieniu przewodów wodą i dokładnym odpowietrzeniu przyłącza się pompę do prób szczelności, wytwarza się ciśnienie robocze i pozostawia rurociąg aż zgromadzi się pozostałe w nim powietrze: 6 godzin przy średnicach do 300 mm i 12 godzin przy średnicach powyżej 300 mm. Po dokładnych oględzinach rurociągu i złączy należy zwiększyć ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego, które jest o 50/« wyższe od ciśnienia roboczego, ale nie niższe od 10 kG/cm2. Następnie otwiera się zawór odpowietrzający w najwyższym punkcie rurociągu i po stwierdzeniu wypływu wody i spadku ciśnienia w manometrze ponownie wytwarza się ciśnienie próbne w rurociągu, wyłącza się pompę i zamyka zawór. Rurociąg jest szczelny, jeżeli w czasie 30 minut nie obniży się ciśnienie wskazywane przez manometr. Badaniu poddaje się odcinki nie dłuższe niż 300 m, nieuzbrojone, czyli bez armatury z wyjątkiem zaworów, które muszą być otwarte. Rurociąg nie może być wystawiony na działanie słońca, a w czasie próby temperatura zewnętrzna powinna wynosić co najmniej + 1°C. Szczegółowy opis badania szczelności przewodów podany jest w normie PN-61/B-10715 Wodociągi. Szczelność rurociągów. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Read the rest of this entry »

Obliczanie pojemności zbiornika hydroforowego

Pojemność zbiornika hydroforowego zależy przede wszystkim od sposobu zasilania go sprężonym powietrzem. Wytwarzanie poduszki powietrza sprężanego do pmax i rozprężającego się do pmln może się odbywać za po mocą sprężarki lub bez niej. Rozróżniamy urządzenia hydroforowe b e z- sprężarkowe jedno- i dwuzbiomikowe.

Read the rest of this entry »

Elementy zbiornika

Podane wymiary powinny umożliwić sprawdzenie obliczeń wytrzymałościowych i pojemności. Elementy zbiornika nie przedstawione dostatecznie wyraźnie dla sprawdzenia obliczeń powinny być przedstawione na odrębnych rysunkach wykonanych w większej skali. Na rysunku zestawieniowym powinny być podane następujące dane:

Read the rest of this entry »

Ośrodek dyspozycyjny

Jednostopniowe ośrodki dyspozycyjne są bardzo złożone, gdyż w jednym miejscu skupiają wszystkie urządzenia sygnalizacji, kontroli i sterowania. Są one kosztowne i uciążliwe w eksploatacji. Tańsze i łatwiejsze w eksploatacji są dwustopniowe ośrodki dyspozycyjne, toteż stosowane są chętniej.

Read the rest of this entry »

Pompownie przenośne i przewoźne

Pompownie przenośne i przewoźne, podobnie jak pompownie pływające, znajdują zastosowanie jako pompownie okresowo pracujące przy rzekach, w których występują duże wahania stanów wody, oraz jako pompownie nawadniające lub zraszające grunty uprawne i łąki. Zasadniczą ich zaletą jest możliwość zmiany położenia i bardzo niski koszt budowy w porównaniu z kosztem budowy pompowni stacjonarnych.

Read the rest of this entry »

Pompownia z oddzielnym zbiornikiem dolny

Małe pompownie o przekroju prostokątnym (rys. 5-51) budowane są W miejscach o niskim poziomie wód gruntowych. Umożliwiają one dogodniejsze rozmieszczenie zespołów pompowych i prowadzenie przewodów. 2 – pompy do ścieków, 3 – pompy do usuwania wody z pompowni, 4 – pompy próżniowe, 5 – kraty z mechanicznymi urządzeniami do zgarniania skratek, $ – rozdrabniarka, 7 – pompownia wody czystej dla potrzeb własnych, 8 – przewód wodociągowy, 9 – zawory zasuwowe o napędzie elektrycznym. 20 – suwnica. Tl. TŻ – szyny jezdne dla wciągników

Read the rest of this entry »

Moment oporu pompy

Po osiągnięciu ustalonej szybkości obrotowej, np. nominalnej, prędkość kątowa jest stała (w = const), zatem przyśpieszenie kątowe maleje do zera a moment napędowy silnika odpowiadający ustalonemu momentowi, np. nominalnemu, zrównuje się z momentem oporu pompy.

Read the rest of this entry »

Mikrosita

Mikrosito działa w sposób ciągły. Woda oczyszczana dopływa z koryta 6 do przewodu służącego równocześnie za nieruchomy wał 2, na którym obraca się bęben. Przez otwory w rurowym wale woda wypływa do wewnętrznej przestrzeni bębna, skąd przepływa przez mikrosiatki do komory. Woda oczyszczona wypływa z komory przez otwory 11 do koryta zbiorczego 7 a następnie do dalszych urządzeń oczyszczających lub gromadzących tę wodę. Zatrzymywane na zewnętrznych powierzchniach mi- krosiatek zanieczyszczenia tworzące cienką błonę dostają się dzięki obrotowi bębna pod strumień wody płuczącej, zostają usunięte z siatki do koryta a następnie do wnętrza osi rurowej, którą odpływają wraz z wodą płuczącą do kanału rurociągiem 10.

Read the rest of this entry »

Kraty do wody oczyszczane mechanicznie

Przed pompownią wody powierzchniowej o dużej ilości zanieczyszczeń pływających umieszcza się kraty oczyszczane mechanicznie. Jedna z konstrukcji tego typu przedstawiona jest na rys. 3-3.

Read the rest of this entry »

Pompownie melioracyjne

W przeciwieństwie do pompowni kopalnianych, pompownie melioracyjne mają przy różnej wydajności, wahającej się od 1 1/sek do 400 nP/sek, stosunkowo małą wysokość podnoszenia (1 -=-70 m).

Read the rest of this entry »