EKSPLOATACJA POMPOWNI

Właściwa eksploatacja pompowni zapewnia jej niezawodną (bezawaryjną), ekonomiczną oraz bezpieczną dla obsługi pracę przez najdłuższy, możliwy do osiągnięcia okres czasu. Wymienione cechy pompowni powinny być uzyskane przede wszystkim przez należycie wykonany projekt pompowni. Projektujący pompownię zobowiązany jest również do opracowania instrukcji eksploatacyjnej, gdyż on najlepiej orientuje się, w jakich warunkach znajduje się obiekt zasilany przez pompownię i zna charakterystyczne wielkości całej pompowni oraz jej poszczególnych elementów składowych. Źle zaprojektowana pompownia nie może być należycie eksploatowana.

Eksploatacja nowo zbudowanej pompowni zależy również od dobrego wykonania i zainstalowania poszczególnych elementów instalacji pompowej.

Pompownia będzie prawidłowo eksploatowana, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

– przebieg pracy pompowni będzie odbywał się w możliwie wąskich granicach, w pobliżu punktu pracy optymalnej,

– w czasie eksploatacji pompowni będzie należyta konserwacja wszystkich urządzeń pompowni,

– w odpowiednich odstępach czasu, jakich wymaga każdy element składowy pompowni, będą przeprowadzane naprawy bieżące, średnie i główne.

Leave a Reply