Mikrosita

Mikrosito działa w sposób ciągły. Woda oczyszczana dopływa z koryta 6 do przewodu służącego równocześnie za nieruchomy wał 2, na którym obraca się bęben. Przez otwory w rurowym wale woda wypływa do wewnętrznej przestrzeni bębna, skąd przepływa przez mikrosiatki do komory. Woda oczyszczona wypływa z komory przez otwory 11 do koryta zbiorczego 7 a następnie do dalszych urządzeń oczyszczających lub gromadzących tę wodę. Zatrzymywane na zewnętrznych powierzchniach mi- krosiatek zanieczyszczenia tworzące cienką błonę dostają się dzięki obrotowi bębna pod strumień wody płuczącej, zostają usunięte z siatki do koryta a następnie do wnętrza osi rurowej, którą odpływają wraz z wodą płuczącą do kanału rurociągiem 10.

Prędkość obwodowa bębna wynosi 0,34-0,5 m/sek. Może ona być zmieniana w szerokich granicach dzięki skrzynce przekładniowej. Zużycie wody płuczącej w zależności od ilości zanieczyszczeń waha się w granicach 104-20 1/sek na 1 m2 powierzchni siatki. Bęben jest zanurzony w wodzie do głębokości równej 0,6 jego średnicy. Wydajność mikrosita wynosi średnio 250 1/sek na 1 m2 powierzchni filtracyjnej a strata wysokości ciśnienia 0,154-0,5 m HaO.

Siatki wykonane są z drutu niklowego lub brązu fosforowego, Oczka siatek filtracyjnych są kwadratowe wymiar boku kwadratu wynosi 20-1-65 !-i. Siatka filtracyjna spoczywa na siatce podtrzymującej o oczkach 5-25 mm.

Zużycie wody do płukania wynosi średnio l-k2% objętości wody oczyszczonej, a przy intensywnym płukaniu dochodzi do 5%. Mikrosita wykonywane są dla rozmaitej wydajności (np. firma Glenfield i Kennedy produkuje mikrosita o wydajności 1150-1-46 000 m3/dn). Dla dużej ilości filtrowanej wody ustawia się równolegle odpowiednią liczbę mikrosit.

Zastosowanie mikrosit w wodociągach komunalnych wpływa na zmniejszenie objętości wody do płukania filtrów i zmniejszenie zużycia koagulantów.

Leave a Reply