Obliczanie wysokości podnoszenia pomp – kontynuacja

Porównując wykresy dla obu pomp widzimy, że pompa tłokowa niezależnie od swojej wydajności wytwarza takie ciśnienie, jakiego wymaga natężenie przepływu przez rurociąg, natomiast pompa wirowa dostosowuje swoją wydajność do ściśle określonego ciśnienia, którego wysokość wynika z jej charakterystyki. Jeżeli więc pompa wirowa zostanie źle dobrana, nie wytworzy ona ciśnienia odpowiadającego pożądanemu natężeniu przepływu. W zależności od kształtu jej charakterystyki będzie pompowała mniej wody lub też wcale nie będzie jej podawała, ponieważ pod wpływem przeciwnego ciśnienia panującego w rurociągu nastąpi zamknięcie zaworu zwrotnego (nie pokazano go na rys. 1-17).

Zależnie od rodzaju i stężenia zanieczyszczeń mechanicznych w pompowanej cieczy oraz sposobu eksploatacji rurociągu, z biegiem czasu zmniejsza się jego przekrój przepływu, co powoduje wzrost oporów, dlatego w niektórych przypadkach przyjmuje się fi„ = (1,02-1,10) Hc

Posługując się wzorami [1-26] i [1-27] obliczamy również całkowitą wysokość podnoszenia pompy 5 (rys. 1-19) pracującej z napływem, czyli takiej. której oś znajduje się poniżej poziomu zwierciadła wody w zbiorniku dolnym 1.

Podany przebieg pracy układów pompowych zachodzi w pompowniach współpracujących ze zbiornikami o stałych poziomach zwierciadła cieczy Stały poziom zwierciadła cieczy w zbiorniku górnym uzyskuje się np. dzięki doprowadzeniu rury tłocznej ponad poziom rury przelewowej, zas w zbiorniku dolnym przez zastosowanie zaworu pływakowego.

Leave a Reply