Ośrodek dyspozycyjny

Jednostopniowe ośrodki dyspozycyjne są bardzo złożone, gdyż w jednym miejscu skupiają wszystkie urządzenia sygnalizacji, kontroli i sterowania. Są one kosztowne i uciążliwe w eksploatacji. Tańsze i łatwiejsze w eksploatacji są dwustopniowe ośrodki dyspozycyjne, toteż stosowane są chętniej.

Ośrodki dyspozycyjne wyposażone są w urządzenia umożliwiające: zdalne pomiary parametrów urządzeń, zdalną sygnalizację oraz kontrolę pracy urządzeń i mechanizmów, zdalne sterowanie zespołami pompowymi oraz łączność telefoniczną. Ośrodek dyspozycyjny składa się z następujących pomieszczeń:

– nastawni dyspozytorskiej, w której znajduje się stanowisko dyspozytora i jego pomocnika, tj. pulpity z przyciskami sterowniczymi i przyrządami pomiarowymi, tablice z lampkami i wskaźnikami sygnalizacyjnymi oraz aparaty telefoniczne,

– pomieszczenia aparatury (rozdzielnice, przekaźniki, wyłączniki itp.),

– pomieszczenia zespołów zasilających i baterii do zasilania aparatów prądem stałym,

– warsztatu teletechnicznego,

– pomieszczeń sanitarnych i wypoczynkowych dla personelu.

W celu umożliwienia obserwacji aktualnego stanu pracy urządzeń w kontrolowanych i sterowanych pompowniach służą tablice nastawcze. Odwzorowanie stanów odbywa się automatycznie przez zmiany położenia wskaźników schematu mnemotechnicznego. Schematy mnemotechniczne zawierają elementy wyposażenia sterowanych pompowni podlegające sterowaniu oraz elementy ważne ze względu na działanie pompowni Jub całego układu.

Stany ruchowe kontrolowanych urządzeń odwzorowywane są na mnemotechnicznych schematach światelkowych lub listewkowych za pomocą symboli stosowanych na schematach graficznych.

Leave a Reply