Pierwiastkowanie spadku ciśnienia mierniczego

Pierwiastkowanie spadku ciśnienia mierniczego odbywa się w sposób: mechaniczny albo h y d r a u 1 i c z n y. Pierwiastkowanie w sposób mechaniczny (rys. 3-63) polega na tym, że wznoszenie się pływaka znajdującego się w jednym z ramion manometru różnicowego powoduje ruch krzywki pierwiastkującej, której krzywizna jest tak dobrana, że wskazania mechanizmu są proporcjonalne do natężenia przepływu. Jeżeli jedno z ramion manometru różnicowego (rys. 3-64) tworzy naczynie pierwiastkujące lub wyposażone jest we wstawkę pierwiastkującą, wzniosy pływaka znajdującego się w ramieniu połączonym z obszarem niższego ciśnienia są wprost proporcjonalne do natężenia przepływu, a pierwiastkowanie odbywa się w sposób hydrauliczny. Wyróżnik obszaru mierniczego manometru z krzywką pierwiastkującą wynosi 1 :6, zaś manometru ze wstawką lub naczyniem pierwiastkującym 1 :8.

Zwężki Yenturiego o dużych średnicach zajmują wiele miejsca, toteż najczęściej umieszcza się je poza pompownią, w oddzielnej studzience. Przekazywanie ciśnienia z obwodowych komór zwężki do przyrządu rejestrującego odbywa się za pomocą przewodów nie dłuższych niż 50 m lub elektrycznie na odległości dowolne.

Dane charakterystyczne produkowanych w Polsce zwężek Venturiego zamieszczono w tabl. 3-34. Do dorywczych pomiarów natężeń przepływu mogą służyć kryzy i dysze miernicze z przyrządami rejestrującymi. Prawidłowy pomiar uwarunkowany jest umieszczeniem odpowiednio długich prostek przed i za kryzą. Wymagana długość prostki dopływowej powinna wynosić co najmniej 20 Dn (jeżeli strumień cieczy nie ma zakłóceń) i 50 D„ (jeżeli zachodzi podejrzenie, że w strumieniu występują zakłócenia). Długość prostki odpływowej musi wynosić co najmniej 5 D„. Kryzy, jak wspomniano, powodują większą stratę ciśnienia niż dysze i zwężki Yenturiego.

Leave a Reply