Pompownia o dwóch i więcej zespołach pompowych – kontynuacja

Jeżeli uwzględni się opory między początkiem przewodu ssawnego a punktem B połączenia się rur tłocznych dwóch jednakowych pomp, to wówczas należy korzystać z charakterystyki przewodu, której równanie ma postać gdzie: Cj – współczynnik proporcjonalności dla odcinka przewodu od początku rury ssawnej do miejsca połączenia się rur tłocznych obu pomp,

C2 – współczynnik proporcjonalności odnoszący się do przewodu tłocznego, czyli od miejsca połączenia się pojedynczych przewodów. Podobnie postępuje się przy określaniu punktu pracy równolegle połączonych trzech (rys. 1-29} i więcej jednakowych pomp tłoczących do jednego wspólnego przewodu. Z rysunków 1-31 i 1-32 wynika, że łączenie równoległe pomp jest tym korzystniejsze, im bardziej płaski jest kształt charakterystyki przewodu. Pompy współpracujące równolegle powinny mieć stateczną charakterystykę przepływu. Równanie charakterystyki przewodu uwzględniające opory odcinka od początku rury ssawnej do miejsca połączenia się trzech przewodów tłocznych trzech jednakowych pomp przedstawia się następująco = C\ (-f )2 -i- C?Q- = + C2) Q2

Jeżeli zatem np jednakowych pomp dołączy się do jednego przewodu tłocznego, to równaniem charakterystyki przewodu jest % = + [1-38] Niekiedy trzy jednakowe pompy 1, 2, 3 połączone są z dwoma przewodami tłocznymi o jednakowej długości i średnicy (rys. 1-33), Jeżeli w jednym z dwóch głównych przewodów przy pracy trzech pomp natężenie przepływu wynosi Q, to 2 natężenie przepływu na odcinku od początku rury ssawnej jednej pompy do miejsca połączę-

Jeżeli wydajność pompowni mającej np pomp, tłoczącej przez n, rurociągów głównych, wynosi Q, to charakterystykę wyraża równanie [1-41]

Leave a Reply