Pompownia o dwóch i więcej zespołach pompowych

Przy projektowaniu pompowni dość często zdarza się, że z powodu braku odpowiedniej pompy, a w eksploatacji wskutek rosnącego z biegiem czasu zapotrzebowania wody lub dopływu większej ilości ścieków zmuszeni jesteśmy zastosować, zamiast jednego, dwa lub więcej zespołów pompowych Praca okresowa dwóch lub więcej zespołów jest konieczna również wtedy, gdy występują duże wahania w zapotrzebowaniu wody lub w dopływie ścieków a pojemność zbiorników wyrównawczych jest ograniczona. Jeżeli zespoły pompowe w celu zwiększenia wydajności łączy się w ten sposób, że tłoczą one ciecz równolegle do jednego lub więcej wspólnych przewodów, to współpraca taka nazywa się równoległą.

Na rysunku 1-31 przedstawiono sposób wyznaczania punktu łącznej pracy dwóch jednakowych pomp 1 i 2 o jednakowej charakterystyce H = f (Q) tłoczących równolegle wodę do przewodu o charakterystyce Hg + Ahr = = f (Q). Charakterystykę łączną obu pomp H fs (Q) znajdziemy, podwajając odcięte każdego punktu krzywej H = f (Q) dla tych samych rzędnych, tj. tych samych wysokości podnoszenia. Na przykład punkt A na charakterystyce sumarycznej znajduje się w podwójnej odległości (2Qj) punktu A’ od osi rzędnych. Punkt pracy P obu pomp zasysających wodę ze zbiornika 3 i tłoczących ją przez przewód tłoczny do zbiornika 4 znajduje się na przecięciu charakterystyk Jfft+Ah, = f (Q) i H = fs(Q) Opory odcin- poprowadzić z punktu P równoległą do osi Q, aż. do przecięcia się z charakterystyką indywidualną każdej pompy. Współrzędne znalezionego punktu P’ określają wydajność Qp i wysokość podnoszenia H każdej pompy. Punktem pracy jednej pompy pompującej wodę indywidualnie jest punkt Px o współrzędnych QpU Z rysunku 1-31 widać, że wydajność Qpl każdej pompy pracującej indywidualnie jest większa od wydajności Q’tl każdej pompy w czasie współpracy. Spowodowane jest to wzrostem oporów hydraulicznych w przewodzie. Zapotrzebowanie mocy IV’ oraz sprawność g’ każdej pompy przy współpracy równoległej określone są rzędnymi charakterystyk 2V = ip (Q) i i_i = ą> (Q) dla odciętej Qp. Należycie dobrane pompy w czasie współpracy powinny działać z najwyższą sprawnością.

Zapotrzebowanie mocy przy równoległej współpracy pomp odśrodkowych jest mniejsze niż w czasie indywidualnej pracy każdej pompy. Wysokość podnoszenia H pomp współpracujących równolegle musi być równa wysokości podnoszenia przy wymaganym natężeniu przepływu, QD zaś wydajność jednej pompy równa połowie wymaganej, tj. –.

Leave a Reply