Pompownia z oddzielnym zbiornikiem dolny

Małe pompownie o przekroju prostokątnym (rys. 5-51) budowane są W miejscach o niskim poziomie wód gruntowych. Umożliwiają one dogodniejsze rozmieszczenie zespołów pompowych i prowadzenie przewodów. 2 – pompy do ścieków, 3 – pompy do usuwania wody z pompowni, 4 – pompy próżniowe, 5 – kraty z mechanicznymi urządzeniami do zgarniania skratek, $ – rozdrabniarka, 7 – pompownia wody czystej dla potrzeb własnych, 8 – przewód wodociągowy, 9 – zawory zasuwowe o napędzie elektrycznym. 20 – suwnica. Tl. TŻ – szyny jezdne dla wciągników

Pompownie dynku prostokątnym, wyposażoną w 6 zespołów pompowych o osi pionowej. Oprócz pomp do ścieków w pompowni znajdują się pompy próżniowe do zalewania pomp wirowych przy niskim poziomie ścieków, pompy do usuwania zbierającej się w maszynowni wody i własna pompownia wody czystej, pobieranej z sieci wodociągowej za pośrednictwem zbiorników zabezpieczających miejską sieć wodociągową przed zanieczyszczeniem.

Pompownia z oddzielnym zbiornikiem dolnym (rys. 5-53), w którym mieści się kratownia (nie pokazana na rysunku), może być położona po- wyżej zbiornika. Z pompowni wyprowadzone są dwa przewody tłoczne. W budynku pompowni, oddalonym co najmniej 20 m od zbiornika, mogą mieścić się również warsztaty, magazyny lub mieszkania dla personelu tylko wtedy, jeżeli ścieki nie zawierają gazów.

Jako przykład pompowni ścieków przemysłowych pokazano na rys. 5-54 pompownię ścieków z wytwórni sody. Rurociągi ssawne prowadzone są w kanale przełazowym. Rurociągi tłoczne, biegnące w galerii przy pompowni, mają odgałęzienie zaopatrzone w zawory, umożliwiające wprowadzenie przyrządów do czyszczenia rurociągów.

Leave a Reply