Pompownie osadów – kontynuacja

Pompownia osadów przedstawiona na rys. 5-60 mieści się w zakładzie oczyszczania ścieków. Znajdują się w niej dwa zbiorniki i dwa różne zespoły pompowe z zespołami rezerwowymi. Do zbiornika dolnego osad przepływa z osadników wstępnych przewodem 1. Tam jest podgrzewany parą doprowadzoną przewodem 14, a następnie przez zespół 2 jest pompo- wany do wydzielonych komór fermentacyjnych przewodami 3 i 4. Jeden z zespołów znajdujących się na dolnej kondygnacji zasysa ścieki oczyszczone z osadników wstępnych i podaje je do strumienie usuwających piasek z piaskowników. Zespoły pompowe 9 w pomieszczeniu górnym służą do mieszania osadów w wydzielonych komorach fermentacyjnych, z którymi są połączone przewodami ssawnymi i tłocznymi. Osad przefermen- towany odpływa przewodem 21 na poletka do odwadniania osadów.

Przepompownie osadów (rys. 5-61) wraz z pompownią osadów znajdującą się w zakładzie oczyszczania ścieków umożliwiają transport osadów na większe odległości. Osad dopływa rurociągiem tłocznym 9 do zbiornika, prędkość w krótszym przewodzie tłocznym, w celu jego oczyszczenia i zapobiegania powstawaniu odkładów. Przyczynami powstawania odkładów (twardych osadów) w przewodach są: piasek w pompowanym osadzie oraz długie przerwy w pracy pompowni.

Zbiornik osadów ma właz, dwa przewody wentylacyjne i dwa otwory, które otwiera się w czasie czyszczenia i napraw zbiornika. Przewód tłoczny można opróżnić przez połączenie go rurą 5 ze zbiornikiem.

W niektórych miastach osady pompuje się na znaczną odległość od zakładu oczyszczania ścieków (np. Birmingham, l = 6300 m, 0 300 mm Glasgow I = 9820 m, 0 225 mm Bradford, i = 6540 m, 0 200 mm Chicago, l = 29 km, 0 350 mm Los Angeles, Z = 11,2 km, 0 500 mm Moskwa, dawniej: 1 = 70 km, 0 300, 0 400 mm, równoległa i szeregowa współpraca 6 pompowni obecnie: ? = 40 km. równoległa i szeregowa współpraca 3 pompowni).

Leave a Reply