Pompownie przenośne i przewoźne

Pompownie przenośne i przewoźne, podobnie jak pompownie pływające, znajdują zastosowanie jako pompownie okresowo pracujące przy rzekach, w których występują duże wahania stanów wody, oraz jako pompownie nawadniające lub zraszające grunty uprawne i łąki. Zasadniczą ich zaletą jest możliwość zmiany położenia i bardzo niski koszt budowy w porównaniu z kosztem budowy pompowni stacjonarnych.

Do napędu pomp w pompowniach ruchomych stosowane są silniki elektryczne i spalinowe stale sprzężone z pompani lub silniki traktorów sprzęgane z pompami za pomocą walu i sprzęgieł Cardana. Pompy i osprzęt mogą mieścić się na saniach, przyczepie kołowej bezszynowej lub szynowej.

Pompownie na saniach mają nisko położoną oś pompy, dzięki czemu geometryczna wysokość ssania jest obniżona. Poważną ich wadą są trudności przy transporcie, toteż budowane są głównie dla małych wydajności.

Pompownie przewoźne szynowe przystosowane są tylko do zmiany pionowego położenia osi pomp. Pompy 1 zainstalowane są na podwoziu 4 zaopatrzonym w koła toczące się po szynach 5, ułożonych prostopadle do brzegu rzeki (rys. 5-13). Położenie pompowni można zmienić przez wciągnięcie lub opuszczenie jej za pomocą liny stalowej 7 i dżwigarki umieszczonej na brzegu powyżej najwyższego poziomu wody w rzece. Koniec rurociągu tłocznego 3, związany z podwoziem, może być przyłączony do pionowych odgałęzień 8 rurociągu tłocznego 6 ułożonego w ziemi. Zmiana poziomu wody w rzece wymaga odpowiedniego ustawienia podwozia oraz dołączenia rurociągu tłocznego do odgałęzienia od przewodu biegnącego w ziemi.

Duże możliwości zmiany położenia mają pompownie przewoźne bezszynowe. Pompownie pracujące na gruntach bagnistych powinny być wyposażone w mechanizm umożliwiający podniesienie kół i opuszczenie podwozia (i pompowni) na specjalną podporę, dzięki czemu jednost- podporę

I – przewód ssawny. 2 – pompa. 3 – silnik, 4 – kolko mechanizmu przekładniowego kowy nacisk na grunt zostaje zmniejszony (rys. 5-14). Równocześnie zostaje nieco obniżona geometryczna wysokość ssania.

Tańsza i mniej skomplikowana jest pompownia na kolach z ogumieniem masywnym (rys. 5-15). Pompa napędzana jest za pomocą silnika spalinowego. Położenie przewodu ssawnego można zmieniać dzięki linie i wciągnikowi umieszczonemu na podwoziu. Pompownia o wymiarach 3765X X2198X2855 mm wyposażona jest w pompę o wydajności 180-P300 1/sek przy wysokości podnoszenia 40-1-20 m i silnik o mocy JV = 150 KM przy n = 1500 obr. min. Ciężar jej wynosi 4500 kG.

Na rysunku 5-16 przedstawiono pompownię złożoną z dwóch sprzężonych pomp napędzanych silnikiem traktora za pośrednictwem walu i sprzęgieł Cardana. Do zalewania pompy wykorzystano silnik. Pompy mogą współpracować równolegle luo

Leave a Reply