Pompownie strumienicowe – kontynuacja

Długość komory mieszania przyjmuje się h – (8-f-9) dj, długość dyfuzora le = (6-1-10) (de – d3), jego kąt rozwarcia 8-10°, a odległość przekroju wylotowego dyszy od przekroju wlotowego komory mieszania 1.5 d,.

Zaleca się stosować dyfuzor złożony z trzech odcinków o zmiennym kącie rozwarcia tak, aby na każdym odcinku prędkość wody zmniejszała uf – ve się o 1/3 całej różnicy prędkości, czyli o – Z tego warunku wyni kają następujące pola przekrojów

FJ=|(2F3 + Fe} FD = (F3-2Fe) oraz długości poszczególnych odcinków dyfuzora – 28,5 (d, – d3) 14,3(05 – 0.,) 4,4 (de – d3), Ahfr – strata wysokości ciśnienia między pompą 7 i zbiornikiem górnym 5, Hf – wysokość ciśnienia w przewodzie zasilającym bezpośrednio przed strumienicą (po zostałe oznaczenia w jekście)

Pompownie strumienicowe mają dużą sprawność, jeśli strumienica znajduje się na odpowiedniej głębokości pod dynamicznym zwierciadłem wody w studni. Zalecana głębokość zanurzenia strumienicy wynosi 0,1 Hge, przy czym Hg(r jest geometryczną wysokością podnoszenia strumienicy, tj. odległością między zwierciadłem wody w studni a osią pompy zasilającej (rys. 5-32a), względnie zwierciadłem wody w zbiorniku, do którego strumienica podaje wodę (rys. 5-32b, c, d).

Leave a Reply