Porównanie typów rozdrabniarek

Rozdrabniarka powinna odznaczać się prostą konstrukcją, niską ceną, małymi kosztami eksploatacyjnymi, małymi wymiarami, dużą przeciążal- nością, łatwą naprawą i obsługą oraz długim okresem eksploatacji.

Rozdrabniarki młotkowe wymagają silników o dużej mocy, które najczęściej pracują niedociążone i powodują obniżenie wartości cos

Zasadniczą wadą rozdrabniarek nożowych jest tępienie się noży i owijanie się na bębnach materiałów włóknistych. Skratki po przepływie przez rozdrabniarki nożowe osiągają duży stopień rozdrobnienia. Zapotrzebo- wanie mocy do ich napędu jest mniejsze niż dla rozdrabniarek młotkowych.

Dużo cech korzystnych mają rozdrabniarki przepływowe. Niektóre z nich nie wymagają krat i urządzeń do ich oczyszczania, co wpływa na znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych i łatwość obsługi. Nie wymagają one doprowadzania wody, gdyż pracują w ściekach. Wprawdzie do rozdrabniarek nożowych i młotkowych można również doprowadzić ścieki z rurociągu tłocznego pompy, jednak jest to rzadko stosowane. Stojące w kanale lub obok niego rozdrabniarki przepływowe wymagają mało miejsca i działają cicho. Wadą ich jest szybkie zużywanie się ostrzy (w ciągu l-k2 lat) i tworzenie się ze szmat sznurów uniemożliwiających niekiedy działanie rozdrabniarki.

Z tego krótkiego przeglądu i porównania wynika, że każdy typ rozdrabniarki, oprócz szeregu zalet, nie pozbawiony jest wad. Powodują to przede wszystkim bardzo trudne i bardzo zmienne warunki, w jakich urządzenia te pracują.

Leave a Reply