Przetworniki ciśnienia

Przetwornik pneumatyczny, podobnie jak wodowskaz pneumatyczny (rys. 3-82), ma puszkę przeponową, na którą działa ciśnienie cieczy. Wnętrze puszki połączone jest cienką rurką miedzianą (Dl = 3 mm, D„, = 1 mm) z mieszkiem działającym na łącznik rtęciowy. Przy najniższym poziomie cieczy w zbiorniku w puszce przeponowej i mieszku panuje najniższe ciśnienie i łącznik rtęciowy włącza obwód prądu, zaś przy najwyższym poziomie cieczy następuje wyłączenie obwodu, Jeśb pompa opróżnia zbiornik dolny, przetwornik działa odwrotnie.

Przetworniki ciśnienia – przeponowy i ma- nometryczny – oraz przetwornik natężenia przepływu VogZa opisano w p. 3.11.4.

W klapowym przetworniku natężenia przepływu (rys. 4-12) ruch klapy 1, która zmienia swe położenie wraz ze zmianą natężenia przepływu, przenosi się na łącznik rtęciowy 2 znajdujący się w obwodzie sterującym. Z ry- sunku 4-13 przedstawiającego zależność kąta obrotu wału klapy a od na- tężenia przepływu Q wynika, że w zakresie małych natężeń przepływu występują większe zmiany kąta obrotu wału niż w zakresie dużych natężeń. Na przebieg krzywej można wpływać kształtując odpowiednio przekrój przepływowy lub osadzając na wale klapy dźwignię z przeciwciężarem. Klapa nie może być szczelna w położeniu zamkniętym, aby nie działała jako klapa zwrotna.

Do zabezpieczenia łożysk i silników elektrycznych przed nadmiernym wzrostem temperatury stosuje się przetworniki temperatury. Są one wyposażone w łączniki cieplne bimetalowe lub termometry dwustykowe. Przetwornik temperatury (jako przykład podaje się przetwornik typu PCT – rys. 4-14) składa się z wypukłej tarczy bimetalowej 1, stanowiącej styk ruchomy, umieszczonej w metalowej osłonie 2. Styk nieruchomy jest izolowany i również umocowany w obudowie. Po przekroczeniu temperatury zadanej (zadziałania) np. temperatury łożyska, tarcza błyskawicznie odkształca się, zmieniając wypukłość i położenie styku. Styki mogą być wykonane jako zwieme i rozwier- ne.

Termometr dwustykowy ma jeden ze styków nastawiony na temperaturę graniczną, a drugi trwale połączony ze słupkiem rtęci. Po przekroczeniu temperatury granicznej obwód prądu zostaje zamknięty.

Leave a Reply