Punkt pracy pomp

Punktem pracy pompy nazywa się punkt przecięcia się charakterystyki przepływu pompy z charakterystyką rurociągu. W czasie eksploatacji układu pompowego położenie punktu pracy może się zmieniać.

Ważne pod względem eksploatacyjnym są następujące punkty leżące na charakterystyce pompy (patrz rys. 1-12): PQ=O – punkt pracy przy zamkniętym zaworze zasuwowym na rurociągu tłocznym. Pif=() – punkt pracy pompy bez rurociągu tłocznego, względnie przy dużym pęknięciu rurociągu za pompą (wysokość ssania i opory wypływu ze względu na małą wartość zostały pominięte), P„ – punkt optymalny pracy pompy to jest pracy przy najwyższej sprawności łjms.v oraz Pnmax – punkt pracy przy najwyższej wysokości podnoszenia.

Punkt PHmo.v może leżeć na osi rzędnych lub na prawo od niej. W pierwszym przypadku charakterystyka jest stateczna a w drugim niestateczna czyli chwiejna, gdyż wtedy występuje obszar, w którym każdej wartości H odpowiadają dwie wartości Q.

Na rysunku 1-14 przedstawiono najprostszy przypadek współpracy pompy o charakterystyce H = f (Q) z rurociągiem o charakterystyce Ahr – f (Q), polegający na pokonaniu przez pompę jedynie oporów przepływu cieczy przez rurociąg. Współpraca taka zachodzi np. w centralnym ogrzewaniu pompowym i Wskutek wzrostu oporów przepływu z powoi du odkładania się osadu na ściankach przewo- f dów lub przymknięcia zaworu, punkt pracy Pn j przesunie się w lewo od punktu P’. Zmniejsze- I nie się oporów przepływu, np. wskutek częściowej lub całkowitej wymiany przewodów na ,i przewody o większej średnicy powoduje przesunięcie się punktu pracy Pn na prawo, np. do punktu P”

Leave a Reply