Regulator pośredniego działania

Wartość zadana może zależeć od nacisku sprężyny, który można zmieniać śrubą. Ciśnienie regulowane działa na membranę od dołu (patrz rys. 3-119), Ten typ regulatora jest regulatorem o działaniu proporcjonalnym, tzw. regulatorem P, to jest zmieniającym nastawienie w sposób proporcjonalny do odchylenia regulacji.

W pompowniach większych, gdzie rurociągi tłoczne mają średnice większe niż 250 mm. do regulacji ciśnienia może być stosowany regulator pokazany na rys. 4-38. W zależności od ciśnienia membrana 1, tj. czujnik regulacyjny, pokonuje opór sprężyny 2 przesuwając za pomocą układu dźwigni suwak rozdzielacza 3 sterującego dopływem wody pod ciśnieniem do cylindra 4, w którym przesuwa się tłok 5, przesuwający za pośrednictwem lioczyska zasuwę 6. Ruch tłoka przenosi się oprócz tego na cylinder 7 i za pośrednictwem oleju na tłoczek 8, który przywraca pierwotne położenie suwaka rozdzielacza zamykając dopływ wody do cylindra 5 i zatrzymując w len sposób ruch zasuwy. Zawór 9 dławi przepływ oleju z jednej strony cylindra 7 na drugą. Po ustaleniu się ciśnienia w rurociągu za zasuwą, membrana i sprężyna powracają do pierwotnego położenia przy niezmienionym zamkniętym położeniu suwaka rozdzielacza.

Opisany regulator jest regulatorem pośredniego dział an i a, gdyż do przestawienia elementu nastawczego jest wykorzystywana energia pochodząca z zewnątrz. Za pomocą tej energii czujnik regulacyjny (membrana) przestawia pośrednio element nastawczy (zasuwę).

Leave a Reply