Rozdrabniarki młotkowe

Rozdrabniarki młotkowe nadają się do rozdrabniania skratek, w skład których wchodzi duża ilość ciał twardych, np. drewna, kości itp. Rozdrabniarka młotkowa pokazana na rys. 3-27 składa się z dwudzielnej osłony J, wewnątrz której na poziomym wale 2, obracającym się w dwóch łożyskach tocznych 3, osadzony jest wirnik złożony z kilkunastu tarcz 4. Na sworzniach 5 przechodzących przez otwory na zewnętrznym obwodzie tarcz, umocowane są luźnie młotki 6 w kształcie prostokątnych piaskowników W czasie obrotu walu pod wpływem siły odśrodkowej młotki zajmują położenie promieniowe. Część obwodu otaczająca młotki stanowi otwór zasypowy 7, zaś pozostałą część zajmuje nożowy segment zębaty 8 i sito 9. Odległość między zębami i zewnętrznym obwodem młotków, warunkująca stopień rozdrobnienia, wynosi 3-7-13 mm.

Wrzucane przez lej zasypowy skratki spadają na wirujące młotki, dostają się między młotki i segment zębaty, zostają rozdrobnione i przepływają przez sito wraz z wodą doprowadzoną z boku leja zasypowego. Zużycie wody wynosi 6-8 1 na 1 kG skra tek.

Produkowane obecnie rozdrabniarki młotkowe mają na obwodzie między dwiema sąsiednimi tarczami 24-8 młotków szybkość obrotowa małych rozdrabniarek wynosi 15004-3000 obr/min, dużych 5004-1500 obr/min, zaś prędkość obwodowa młotków 25-50 m/sek.

Niektóre typy rozdrabniarek młotkowych (rys. 3-28) zaopatrzone są w uchylne klapy 2, umożliwiające młotkom 7 wyrzucenie, nie dających się rozdrobnić przedmiotów, do oddzielnej komory 1.

Rozdrabniarki nożowe stosowane są do rozdrabniania skratek o dużej zawartości materiałów włóknistych (papieru i szmat). Rozdrabniarka nożowa pokazana na rys. 3-29 ma wał 1 napędzany przez, silnik elektryczny 2 za pośrednictwem elastycznego sprzęgła palcowego sprzęgniętego z kołem zamachowym 3. Na wale osadzone są tarcze nożowe 4 i tarcze dystansowe 5. Na tarczach nożowych umocowane są noże 6. Bęben nożowy obejmują dociskane sprężynami szczęki 7. Wielkość szczeliny między nożami a szczękami może być nastawiana za pomocą śruby 8.

Leave a Reply