Rozdrabniarki

Objętość, skład i nierównomierność dopływu zatrzymywanych na kratach zanieczyszczeń złożonych z ciał stałych, tj. skratek, zależą od wielkości szczelin między prętami krat. systemu kanalizacji, charakteru miasta oraz pory dnia i roku. W tabl. 3-3 podane są średnie objętości skratek zatrzymywanych przy oczyszczaniu ścieków miejskich.

Skratki zawierają średnio (itl11 « wody. a ich ciężar objętościowy wynosi 750 kG/m:ł. Skład skratek w niektórych miastach polskich w miesiącach – lutym i marcu 1961 r. podaje tabl. 3-4.

Unieszkodliwianie skratek przeprowadza się przeważnie jednym z trzech sposobów: przez zakopywanie, przez spalanie i przez r o zdrabnianie. Ciała organiczne zakopywanych skratek w ciągu 1-4-2 lat ulegają mineralizacji. Do unieszkodliwienia 200-1-400 T skratek potrzeba 1 ha gruntu. Ten sposób unieszkodliwiania skratek wymaga odpowiednio dużej powierzchni i dlatego stosowany jest głównie przy małych pompowniach

Najlepszym pod względem sanitarnym sposobem likwidacji skratek jest spalanie ich w specjalnych piecach. Przed spaleniem należy zmniejszyć w nich zawartość wody za pomocą prasowania w brykieciarkach i suszenia.

Najprostszym w eksploatacji sposobem unieszkodliwiania skratek jest rozdrabnianie. Po rozdrobnieniu skratki odprowadza się do ścieków przed kratami. Rozdrabniarki dzielą się na młotkowe, nożowe i przepływowe.

Leave a Reply