Systemy telemetryczne – kontynuacja

Systemy intensywności są systemami bliskiego zasięgu, natomiast systemy impulsowe są systemami dalekiego zasięgu. Przy automatyzacji pompowni wykorzystywane są tylko niektóre z wymienionych systemów i te zostaną krótko omówione.

W systemach niezrównoważonych wielkość mierzona za pomocą przetwornika (np. oporowego) jest przetwarzana proporcjonalnie na wielkość pomocniczą napięcia lub natężenia prądu stałego bądź zmiennego i przesyłana przez łącze do odbiornika w postaci przyrządu wskazującego. Urządzenia telemetryczne oparte na tych systemach są tanie, jednakże ich wskazania obciążone są błędami, które są spowodowane zmianami oporności łącza pod wpływem zmian temperatury otoczenia.

Systemy mostków niezrównoważonych oparte są na podobnej zasadzie z tą różnicą, że do odbiornika zamiast jednego napięcia bądź natężenia wysłany zostaje zespół dwóch zależnych wzajemnie napięć lub prądów, których stosunek jest miarą wielkości mierzonej.

W systemach zrównoważonych, zwanych również zerowymi, zachodzi samoczynne zrównoważenie przez napięcie odbiornika napięcia wysyłanego przez nadajnik.

System czasu impulsów (rys. 4-15a) polega na zamianie wielkości mierzonej na długość impulsów prądu i lub na długość przerw między impulsami tp. Impulsy działają zdalnie na przekaźniki.

System liczby impulsów (rys. 4-15b) polega na przetwarzaniu wielkości mierzonej na odpowiednią liczbę impulsów przesyłanych przez łącze. W systemach częstotliwości impulsów (rys. 4-15c) częstotliwość impulsów, tj. liczba impulsów w jednostce czasu, zależy od wartości wielkości mierzonej.

W systemach częstotliwości prądu zmiennego, zwanych również systemami prądów sinusoidalnych (rys. 4-15d), wielkość mierzona wpływa na zmianę częstotliwości prądu nośnego, który płynie przez łącze do odbiornika, gdzie zostaje przekształcony na prąd o natężeniu odpowiednim do wielkości mierzonej.

Leave a Reply