Ustalenie wysokości położenia pompy

Projekt pompowni musi przede wszystkim określać położenie zespołów pompowych względem poziomu zwierciadła cieczy w zbiorniku dolnym. Położenie to uzależnione jest od zdolności ssania pomp. Każda pompa ma ściśle określoną w danych warunkach zdolność ssania to znaczy, że wskutek pracy organu roboczego (wirnika, tłoka itp.) oraz ciśnienia panującego nad zwierciadłem cieczy w zbiorniku dolnym, jest ona w stanie wytworzyć wakuometryczną wysokość ssania Hvs, dzięki której zostaje spowodowany ruch cieczy w rurze ssawnej ze zbiornika dolnego do pompy z prędkością cs (w króćcu ssawnym) i zostaną pokonane: różnica poziomów między pompą a zwierciadłem cieczy w zbiorniku dolnym, opory przepływu oraz ciśnienie !pary nasyconej odpowiadające temperaturze pompowanej cieczy.

Podana przez fabrykę produkującą pompy (zmierzona w umownych warunkach) wakuometryczną wysokość ssania nazywa się gwarantowaną wakuometryczną wysokością ssania pompy Hvs(,. Wartość Hvak podawana jest zawsze w stosunku do pewnego poziomu odniesienia.

Poziomem odniesienia dla pomp wirowych poziomych jest oś wirnika, dla pomp tłokowych i nurnikowych poziomych – oś tłoka względnie nurnika, dla pomp wirowych pionowych – poziom otworu wlotowego wirnika pierwszego stopnia, zaś dla pomp tłokowych i nurnikowych pionowych – poziom najwyższego położenia tłoka względnie nurnika, W wartości Hvsk uwzględniony jest również dodatek gwarantujący pracę pompy bez kawitacji (tzw. zapas kawitacyjny).

Wytwórnie pomp najczęściej określają Ht.sk przy ciśnieniu panującym nad poziomem cieczy w zbiorniku dolnym p0 = 1 kG/cm2|– = 10 mj. Cieczą zasysaną jest woda o temperaturze t0 = 20°C odpowiadające tej temperaturze ciśnienie pary wodnej nasyconej hvo = 0,24 m H20.

W tablicy 1-2 podano zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości z, m nad poziomem morza, w tabl. 1-3 ciśnienie wodnej pary nasyconej w zakresie temperatur 0-!-200oC.

Leave a Reply