Wodomierze Yenluriego i inne

Wodomierz Ventuńego składa się z mierniczej zwężki Ycniuricgo i przyrządu umożliwiającego sumowanie objętości wody przepływającej przez zwężkę, inne zwężki miernicze, a mianowicie kryzy i dysze, nie nadają się do pomiarów ciągłych, ponieważ powodują znacznie większe straty ciśnienia Aniż zwężki Venturiego,Wykonuje się następujące rodzaje zwężek Venturiego:

– z długim dyfuzorem o kącie rozwarcia 2

– z dyfuzorem uskokowym,

– podwójne zwężki Venluriego,

– wstauki Venturiego.

Najczęściej spotykaną i najbardziej godną polecenia jest zwężka z dyfuzorem o kącie rozwarcia 2

Wodomierze Venturiego produkuje się o średnicach nominalnych w granicach 50-M200 mm. Rysunek 3-58 przedstawia zwężkę Yenluriego z dyfuzorem normalnym. Składa się ona z cylindrycznej tulei wlotowej 1, zwężki 3 (osadzonej w kształtce wlotowej 2) oraz z dyfuzora 4.

Na rysunku 3-59 przedstawiono normalną zwężkę Yentuńego, na rys. 3-60 zwężkę Venturiego z dyfuzorem uskokowym, na rys. 3-61 podwójną zwężkę Yentuńego, a na rys. 3-62 wstawkę Yentuńego.

Natężenie przepływu cieczy Q przez zwężkę jest proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego z mierniczego spadku wysokości ciśnienia Ah między przekrojami mierniczymi. Z równania Bernoulliego otrzymujemy

Q = y-F.,\2gMi irr/sek [3-lfiJ gdzie: et – oznacza współczynnik przepływu zwężki, i – przekrój przepływowy przewężenia, m2.

Leave a Reply