Zadziałanie przekaźnika ochronnego wyłączającego silni

W układach automatycznego sterowania zespołów pompowych stosowane są przekaźniki ochronne (awaryjne) zabezpieczające zespół przed uszkodzeniem po przekroczeniu granic normalnych warunków jego pracy.

Zadziałanie przekaźnika ochronnego wyłączającego silnik zachodzi przy krótkich zwarciach, przeciążeniach silnika, wysokiej temperaturze uzwojenia silnika, spadku napięcia, wysokiej temperaturze łożysk silnika i pompy, wynurzeniu się kosza ssawnego itp.

Na przykład w układzie przedstawionym na rys. 4-33 w .obwód przekaźnika ochronnego PO włączone są styki przekaźnika kontroli czasu rozruchu PK, styki przekaźników termicznych silnika PT, łożysk silnika PTs i pompy PTp. Jeżeli nastąpi zwarcie któregokolwiek z tych styków, zadziała przekaźnik ochronny PO i blokuje obwód swoimi stykami PO oraz przyciskiem ręcznej deblo- kady DB. Przekaźnik ochronny PO znajduje się pod napięciem do czasu usunięcia awarii i ręcznego zadziałania obsługi na deblokadę DB, W obwód każdego styku przekaźnika ochronnego włączony jest przekaźnik sygnałowy (1PS, 2PS, 3PS, 4PS).

Po zadziałaniu któregoś z przekaźników ochronnych zasuwa na rurociągu tłocznym powinna być zamknięta, a silnik wyłączony z sieci. Kontrolę przebiegu rozruchu przeprowadza się za pomocą przekaźnika czasu rozruchu, którego obwód zostaje zwarty po zadziałaniu stycznika liniowego włączającego silnik do ruchu. Przy prawidłowo przebiegającym rozruchu przed zadziałaniem przekaźnika czasu rozruchu powinien zadziałać jeden z przetworników przebiegu rozruchu: przetwornik ciśnieniowy, przetwornik natężenia przepływu lub wyłącznik krańcowy zasuwy na rurociągu tłocznym. Styki przetwornika kontroli czasu rozruchu PK znajdują się w obwodzie przekaźnika ochronnego PO (rys. 4-33). Przy nieprawidłowym rozruchu wcześniej zadziała przekaźnik czasu rozruchu i wyłączy silnik.

Leave a Reply