Zalewanie pomp przy wykorzystaniu spalin

Przewód ssawny silnika 2 (rys. 3-138) można również połączyć ze stru- mienicą 4 (która częściowo zasysa powietrze z pompy i rury ssawnej 1 a częściowo z atmosfery) przez zawór 5 zabezpieczający cylindry silnika spalinowego przed dostaniem się do nich wody, W czasie zalewania pomp zaihknięty jest zawór 3 na rurociągu ssawnym silnika,

Oba opisane sposoby wymagają szczelnych zaworów zabezpieczających, gdyż \v razie dostania się wody do cylindra silnik zostanie uszkodzony. prężnego silnika spalinowego zc zbiornikiem zabezpieczającym a) instalacja, b) sche- mat zbiorniczka zabezpieczającego – pompa, 2 – silnik wysokoprężny, 3 zawór na rurze doprowadzającej powietrze do silnika, i – zbiornik zabezpieczający, 5 – pływak, fi – korpus prężnego silnika spalinowego ze strumienicą połączoną z rurą doprowadzającą po- wietrze do silnika

I – pompa, 2 – silnik, J – zawór odcinający, i – strumienicą. 5 – zawór pływakowy Wady tej nie ma zalewanie pomp przy wykorzystaniu spalin (rys. 3-139). Na odgałęzieniu rury wydechowej silnika spalinowego 2, przed zaworem 3, znajduje się strumienica. Podczas zalewania pompy 1 zawór 3 jest zamknięty. Spaliny przepływające przez strumienicę zasysają powietrze z pompy 1, a po usunięciu powietrza – wodę.

Metoda ta jest bezpieczniejsza dla silnika spalinowego. Jej wadą jest szybkie zużywanie się strumienicy z powodu wysokiej temperatury spalin (500-k600°C).

Pompy napędzane spalinowymi silnikami niskoprężnymi mogą również być zalewane za pomocą strumienicy zasysającej powietrze pod działaniem sprężonej mieszanki (przy silnikach dwusuwowych) lub za pomocą gazów spalinowych (przy silnikach czterosuwowych).

Leave a Reply