Zawór bezpieczeństwa Chramca

Elekt działania zaworu bezpieczeństwa niskociśnieniowego zainstalowanego na przewodzie o średnicy 500 mm r długości 3,2 km pokazano na wykresach (rys. 3-112). Po nagłym wyłączeniu dopływu prądu do silnika napędzającego pompę, wysokość ciśnienia spada a następnie powoli rośnie do osiągnięcia wysokości ciśnienia statycznego, po czym już nie ulega żadnej zmianie (rys. 3-112b).

Zawór bezpieczeństwa Chramca (rys. 3-113) (patent polski nr 3S025) składa się z zaworu, układu dźwigniowego, pływaka oraz hamulca olejowego. W czasie zwykłej pracy pompowni grzybek 4 spoczywa na gnieździć, zaś pływak S umieszczony w zbiorniku 10 jest uniesiony do góry, gdyż moment działający na dźwignię 7, pochodzący od ciśnienia wywieranego na grzybek, jest większy od momentu wywoływanego ciężarem pływaka.

Po nagłym wyłączeniu pompy i obniżeniu się wysokości ciśnienia na jaką zawór został nastawiony (//„,„< h,i), moment pochodzący od pływaka staje się większy od momentu wywołanego ciśnieniem na grzybek i pływak opada, zaś grzybek zaworu podnosi się do góry umożliwiając wypływ wódy z rurociągu tłocznego. Przepływająca przez zawór woda odpływa przez otwór 17 do kanału i przez przewód 14 do zbiornika 10, podnosząc powoli pływak 8 hamowany przez hamulec olejowy 11. Po stłumieniu uderzenia hydraulicznego i zamknięciu się zaworu pozostała w naczyniu 10 woda odpływa stale otwartym odpływem 16. Regulację wysokości ciśnienia H,„!„. przy której zawór powinien się otworzyć, przeprowadza się przez zmianę liczby obciążników 9. Czas zamknięcia nastawia się zaworem 13 na przewodzie obiegowym 12 hamulca 11. Prędkość napełniania zbiornika 10 reguluje się zaworem 15 na przewodzie 14. z zaworu

Przybliżony sposób obliczania zaworów niskociśnieniowych jest podobny do podanego dla zaworów wysokociśnieniowych z tą zmianą, że natężenie przepływu przez zawór przy obranej minimalnej wysokości ciśnienia Hm„ wynosi

Niskociśnieniowe zawory bezpieczeństwa w porównaniu z innymi urządzeniami przeznaczonymi do tłumienia uderzeń hydraulicznych, najlepiej spełniają to zadanie. Można je regulować w szerokich granicach. Mają one przeważnie skomplikowaną konstrukcję i wymagają starannej konserwacji.

Przewody o dużych średnicach (powyżej 600 mm), wymagające dużej przepustowości zaworów bezpieczeństwa, zaopatruje się w większą liczbę zaworów niskociśnieniowych.

Leave a Reply